Uutinen  // 

Kimmo Sasi kertoi Grossin raportista

Kasary järjesti avoimen yleisötilaisuuden Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa 9.3.2010. Paikalla oli Euroopan neuvoston oikeudellisten asiain ja ihmisoikeuksien komitean edustaja, perustuslakivaliokunnan pj. Kimmo Sasi kertomassa nk. Grossin raportin etenemisestä Euroopan neuvostossa.

Grossin raportti käsittelee seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuvaa syrjintää. Raportti palautui ensimmäisestä istunnosta valmisteluun ja sitä käsitellään uudelleen MILLOIN. Sasi arveli raportin menevän läpi äänestyksessä huhtikuun loppuun mennessä. Ensimmäisessä istunnossa eniten keskustelua olivat aiheuttaneet kohdat avioliitosta ja adoptiosta. Niiden osalta Sasi totesi, että muutokset ovat hitaita, mutta suunta on oikea.

Raportti palautui ensimmäisestä istunnosta valmisteluun ja sitä käsitellään uudelleen oikeusvaliokunnassa maaliskuussa. Sasi arveli raportin menevän läpi äänestyksessä istunnossa. Ensimmäisessä istunnossa eniten keskustelua olivat aiheuttaneet kohdat avioliitosta ja adoptiosta. Niiden osalta Sasi totesi, että ehdotukset ovat varovaisen myönteisiä. Suunta on siis oikea. Mm. parisuhteen rekisteröintiä suositellaan.

Grossin raportti 8.11.2009.

Euroopan neuvoston istuntomuistio 27.1.2010.