Uutinen  // 

Yleinen avioliittolaki on saatava seuraavaan hallitusohjelmaan

Kansallinen Sateenkaariryhmä – Kasary ry ja Sosialidemokraattinen HLBT-yhdistys – Pinkkiruusu ry vetoavat Kokoomuksen ja SDP:n hallitusneuvottelijoihin, että yhdenvertaisuuden periaatetta lainsäädännössämme vahvistetaan sisällyttämällä yleinen avioliittolaki hallitusohjelmaan. Yhdistykset haluavat muistuttaa, että Kokoomuksen sekä SDP:n puoluekokouksissa on tehty tästä myönteiset linjaukset.

Kasaryn ja Pinkkiruusun mielestä avioliittolakia tulee muuttaa niin, että se avataan myös samaa sukupuolta oleville pareille. Oikeusministeriön selvityksen 83/2010 mukaan samaa sukupuolta olevien avioliiton toteuttaminen edellyttäisi vain vähäisiä muutoksia avioliittolakiin ja olisi näin ollen helposti toteutettavissa.

Yhdistykset eivät halua ottaa kantaa kirkkojen itsemääräämisoikeuteen vaan painottavat sitä, että kirkollinen avioliitto ei ole sama asia kuin siviiliavioliitto. Samaa sukupuolta olevia pariskuntia pitää lain edessä kohdella samalla tavalla kuin heteropariskuntia; Suomen perustuslaki kieltää asettamasta ketään eriarvoiseen asemaan ilman perusteltua syytä.

Kasary ja Pinkkiruusu toivovat, että tämä asia nostetaan esille hallitusohjelmaa valmisteltaessa, ja että puolueet tekevät yhteistyötä paremman ja tasa-arvoisemman Suomen puolesta.

Hannu Heikkinen, puheenjohtaja
Kansallinen Sateenkaariryhmä – Kasary ry

Anssi Pirttijärvi, puheenjohtaja
Sosialidemokraattinen HLBT-yhdistys – Pinkkiruusu ry

Julkaistu Nykypäivässä ja Uutispäivä Demarissa 6.5.2011