Kannanotto  // 

Kasary: Eheytyshoidot kiellettävä

Eduskunnan lakivaliokunta on käsitellyt kansalaisaloitetta eheytyshoitojen kieltämiseksi, mistä Helsingin Sanomat uutisoi aiemmin kesäkuussa. Eheytyshoidot ovat uskomushoitoja, joilla pyritään muuttamaan seksuaalivähemmistöihin kuuluvia seksuaaliselta suuntautumiseltaan heteroiksi ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia sukupuoleltaan joko miehiksi tai naisiksi. Näitä hoitoja harjoitetaan esimerkiksi erinäisissä uskonnollisissa yhteisöissä.

On selvää, että pelkkä selvitys eheytyshoitojen kieltämiseksi ei riitä. Tarve hoidot kieltävälle lainsäädännölle on todella tarpeellinen. Muun muassa Iso-Britannia, Ranska, Norja ja Malta ovat kieltäneet eheytyshoidot. Tekemällä samoin Suomi asettuisi edellä mainitun liberaalidemokraattisen länsimaisen joukon luonnolliseksi jatkeeksi. Näin olisimme myös kerrankin Länsi-Euroopan edistyksen kärjessä.

Eheytyshoidot ovat ennen kaikkea henkistä väkivaltaa, joka tuhoaa yksilön mielenterveyttä. Kyseisten hoitojen toimivuudesta ei ole mitään tieteellistä näyttöä. Suomen perustuslain 19 § mukaan julkisen vallan on edistettävä väestön terveyttä, jonka olennainen osa mielenterveys on. Tältäkin osin eheytyshoidot on syytä kieltää lainsäädännöllä mitä pikimmiten.

Kansallisen Kokoomuksen kanta vuoden 2020 puoluekokouksesta lähtien on ollut selkeä: eheytyshoidot on kiellettävä. Lisäksi puolueen periaateohjelman mukaan “Vapauden ydintä on täysivaltaisen yksilön itsemääräämisoikeus itseään koskevissa asioissa sukupuoleen, ikään, katsomukseen, seksuaaliseen suuntautumiseen, syntyperään, yhteiskunnalliseen asemaan tai muuhun taustaan katsomatta. Itsemääräämisoikeus ja fyysisen koskemattomuuden loukkaamattomuus ovat erottamaton osa ihmiselämän arvokkuutta, joka kuuluu jokaiselle syntymästä elämän viimeiseen päivään.” Tänä viikonloppuna puoluekokous on jälleen koolla.

Kasary vaatii Orpon hallitusta kieltämään eheytyshoidot Suomessa lainsäädännöllä mahdollisimman pian kuluvalla hallituskaudella. Ei voi olla niin, että eheytyshoitojen kitkemiseksi alkanut parlamentaarinen työ päättyy ainoastaan selvitykseen. Haluamme kannustaa sekä kokoomuksen eduskuntaryhmää että koko hallitusta vahvistamaan yksilön mahdollisuutta nauttia parhaasta mahdollisesta terveydentilasta tekemällä eheytyshoitojen harjoittamisesta laitonta.

Kasaryn hallitus