Blogi  //   // 

Blogi: Ihmisoikeudet EU:ssa kuuluvat kaikille

Tällä viikolla uutisoitiin bulgarialaisen vauvan jääneen ilman syntymätodistusta ja tätä myötä kansalaisuutta, sillä Bulgarian viranomaisten mukaan lapsella ei voi olla kahta äitiä. Asia on nyt viety käsittelyyn Euroopan unionin tuomioistuimeen, mutta tällaista tilannetta ei alun perinkään olisi saanut käydä.

Perheiden tulisi pystyä sekä muuttamaan että matkustamaan vapaasti EU:n alueella niin, että heidän perheensä tunnustetaan saman arvoiseksi vanhempien sukupuolesta riippumatta. Tätä peräänkuuluttaa myös Kasaryn eurooppalainen kattojärjestö European Centre-Right LGBT+ Alliance omassa kannanotossaan 11.2. Yksittäisillä jäsenvaltioilla ei voi olla oikeutta polkea ihmisoikeuksia niin, että pienet lapset ovat eriarvoisessa asemassa riippuen siitä, minkä maan kansalaisia ovat.

Vaikka Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on linjannut, että Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaan jäsenmaiden tulee taata samaa sukupuolta oleville pariskunnille lailliset oikeudet, tämä ei valitettavasti toteudu. Bulgaria on yksi viidestätoista jäsenvaltiosta, joka ei tunnusta samaa sukupuolta olevien avioliittoa. Näistä ainoastaan kolme maata (Kroatia, Unkari, Montenegro) tunnustavat samaa sukupuolta olevien parisuhteet.

Jäsenmailla tulee olla oikeus säätää omia kansallisia lakeja, mutta nämä lait eivät missään tilanteessa saa kuitenkaan olla ristiriidassa tasa-arvon ja ihmisoikeuksien kanssa. Euroopan komissio esitteli viime syksynä ensimmäisen EU:n LGBTIQ-strategian, jossa mainitaan myös sateenkaariperheiden aseman parantaminen. Jäsenvaltioiden tehtävänä onkin valvoa, että seuraavien vuosien aikana tähän todella aletaan ottamaan konkreettisia askeleita. 

Tasa-arvon ja ihmisoikeuksien toteutuminen koko Euroopan Unionin alueella on kaikkien meidän etu, riippumatta omasta tai vanhempien sukupuolesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta. Pidetään siis huoli siitä, että voimme kasvaa vanhoiksi vieläkin tasa-arvoisemmassa EU:ssa! 

Jenni Juulia Tikka
Varapuheenjohtaja, kansainvälisyysvastaava
Kansallinen Sateenkaariryhmä – Kasary ry