Uutinen  // 

Kasary perustaa yhdistyksen ja järjestää avoimen yleisöseminaarin 9.3.

Ihmisillä on tapana verkostoitua. Niin myös kokoomushenkisillä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asioista kiinnostuneilla ihmisillä. Ajatus hlbti-henkisen kokoomuslaisen yhdistyksen perustamisesta on ollut jo pitkään ideatasolla, ja nyt tuo ajatus on realisoitunut. Olemme toimineet täysin oma-aloitteisesti vapaaehtoisvoimin.

Kasaryn tärkein resurssi on sen jäsenistö. Yksittäisten Kasaryn jäsenten kautta ideat kulkevat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöiltä Kokoomuksen suuntaan – ja toisinpäin. Kasarylle tärkeitä sidosryhmiä ovat kaikki kokoomusyhdistykset sekä Seksuaalinen tasa-arvoisuus SETA ry, jonka jäsenyyttä Kasary hakee.

Kasary hakee näkyvyyttä parhaaksi katsomillaan foorumeilla. Tässä vaiheessa on suunniteltu ständin pystyttämistä Kokoomuksen puoluekokoukseen ja esilletuloa sateenkaariväen Pride-tapahtumissa. Kasaryn verkkosivuilla osoitteessa https://www.kasary.fi on tietoa ajankohtaisista aiheista ja blogikirjoituksia. Kasaryn taustalla toimii virallinen rekisteröity yhdistys, jonka hallitus voi halutessaan perustaa työryhmiä tai valtuuskuntia, jotka voivat ottaa kantaa parhaaksi katsomiinsa asioihin.

Liittyminen Kasaryyn tarkoittaa rekisteröitymistä verkkoyhteisö Porukkaan www-osoitteessa http://porukka.kasary.fi. Rekisteröitymällä voi jokainen osallistua tasa-arvoisesti asioiden valmisteluun riippumatta siitä missä päin asuu. Me emme peri jäsenmaksua.

Kasaryn suojelijana toimii ulkoministeri Alexander Stubb.

Taustayhdistyksen perustamiskokouksen jälkeen pidetään avoin yleisöseminaari 9.3.2010 klo 17 alkaen eduskunnan kansalaisinfossa. Seminaarin aiheena Grossin raportti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuvasta syrjinnästä. Keskustelua alustaa Euroopan neuvoston oikeudellisten asiain ja ihmisoikeuksien komitean edustaja, perustuslakivaliokunnan pj. Kimmo Sasi.

Lisätietoja:
Elina Laavi
GSM 040 708 2121
elina@kasary.fi

Pasi Heiskanen
GSM 045 125 9785
pasi@kasary.fi

Grossin raportti 8.11.2009.

Euroopan neuvoston istuntomuistio 27.1.2010.