Uutinen  // 

Avioliittolaista

Avioliittolakiin – ja etenkin ehdotukseen tasa-arvoisesta avioliittolaista – liittyy paljon irrationaalisia mielikuvia. Jotkut pelkäävät sen johtavan milloin mihinkin – homojenkin kirkkohäihin, homoadoptiobuumiin, avioliittoinstituution rappeutumiseen…

Kumminkin suurin osa näistä peloista – ellei kaikki – todella ovat irrationaalisia, vailla todellisuuspohjaa. Mm. kirkko on asettanut avioliiton siunaamiselle ehtoja likimain niin kauan kuin kirkko on ollut olemassa, eikä tähän ole tulossa mitään muutosta. Esimerkiksi konfirmaatiota on pidetty jonkinlaisena ”naimalupana”, ja näin on myös jatkossa.

Ennemmin tai myöhemmin tulevan avioliittolain muutoksen jälkeenkin jokainen saa ymmärtää avioliitolla mitä haluaa. Kumminkin tärkeää on se, että valtio, jonka pitäisi olla kaiken suhteen mahdollisimman neutraali toimija, antaa mahdollisuuden myös niille, joille avioliittoinstituutio tarkoittaa muuta(kin) kuin Jumalan siunaamaa miehen ja naisen välistä liittoa.

Hyvää tekstiä on turha kirjoittaa uusiksi, joten vinkkinä kerrottakoon, että lisää aiheesta löytyy kompaktissa muodossa täältä.

Hannu Heikkinen
puheenjohtaja
Kansallinen sateenkaariryhmä – Kasary ry
hannu@kasary.fi