Uutinen  // 

Kasary ja Öppna Moderater: Suomen tunnustettava muissa Pohjoismaissa solmitut avioliitot

Monet muuttavat Pohjoismaasta toiseen opiskellakseen, työskennelläkseen tai palatakseen kotiin eläkepäiviään viettämään. Monet myös matkailevat Pohjolassa enemmän tai vähemmän säännöllisesti. Rakkaus voi siis yllättää missä maassa vain.

Pohjoismaiden välinen sopimus oikeudesta asua, elää ja työskennellä toisessa Pohjoismaassa koskee kaikkia Pohjoismaiden kansalaisia. Rakkauskaan ei rajoja tunne, mutta avioliiton solmineille samaa sukupuolta oleville pohjoismainen liikkumavapaus ei kuitenkaan ole yhtä täydellinen kuin muille aviopareille.

Norjassa ja Ruotsissa avioliittolainsäädäntö muuttui sukupuolineutraaliksi vuonna 2009 ja Islannissa 2010. Tanskassa, joka vuonna 1989, ensimmäisenä maana maailmassa, sääti lain rekisteröidyistä parisuhteista, ovat samaa sukupuolta olevat parit voineet avioitua kesäkuusta 2012 alkaen. Suomessa sen sijaan on yhä voimassa vain laki rekisteröidyistä parisuhteista.

Suomessa avioliitto ei ole lainkaan mahdollinen samaa sukupuolta olevalle parille. Väestökirjanpidon mukaan tällaisessa suhteessa elävät ovat joko rekisteröity pari tai naimattomia. Tämä koskee siis myös Suomeen muuttavia pareja, jotka elävät avioliitossa jossain toisessa Pohjoismaassa. Myös toisessa Pohjoismaassa avioituneet parit, joiden toinen osapuoli asuu Suomessa ja toinen toisaalla, eivät Suomen väestökirjanpidon mukaan ole aviopari.

Luonnollisesti itse kullakin maalla on oikeus itse päättää, onko samaa sukupuolta olevilla pareilla mahdollisuus solmia avioliitto, rekisteröidä parisuhde tai saada tiettyjä oikeuksia avoparina. Mutta eikö kaikkien Pohjoismaiden tulisi kuitenkin lähtökohtaisesti tunnustaa toistensa avioliittolainsäädäntö?

Kysymyksen painoarvoa ei suinkaan vähennä se tosiasia, että esimerkiksi Ruotsissa asuu kymmeniätuhansia Suomen kansalaisia ja että vielä monin verroin suurempi joukko Ruotsin asukkaista on joko Suomessa syntyneitä tai heidän jälkeläisiään. Ja Ruotsissahan voivat myös Suomen kansalaiset tai kaksoiskansalaisuuden saaneet henkilöt olla naimisissa samaa sukupuolta olevan kanssa! Onko siis kohtuullista, että toisessa Pohjoismaassa solmittu siviilioikeudellinen sopimus ei päde toisessa? Meidän vakaan näkemyksemme mukaan ei.

Kysymys siitä, että Suomen tulisi tunnustaa toisessa Pohjoismaassa solmittu sukupuolineutraali avioliitto, on meidän näkemyksemme mukaan otettava esiin pohjoismaisissa ministeritapaamisissa, kuten myös Pohjoismaiden neuvostossa.

Janne Hälinen, puheenjohtaja, Kansallinen sateenkaariryhmä – Kasary ry

Lasse Männistö, kansanedustaja, Kokoomus

Fredrik Saweståhl, liittohallituksen puheenjohtaja, Öppna Moderater

Margareta Cederfelt, kansanedustaja, Moderata samlingspartiet