Uutinen  // 

17.05.2013 on homo- ja transfobiaa vastustavaa päivä

Tänään on vietetty homo- ja transfobiaa vastustavaa päivää. Ohessa siihen liittyvä Seta ry:n tiedote.

Seta ry
Helsinki
Tiedote
Transihmisten syrjintä laajaa Euroopan maissa

Perusoikeusvirastolta ainutlaatuinen tutkimus homojen ja transihmisten kokemuksista
EU:n perusoikeusvirasto julkisti tänään tuloksia ainutlaatuisesta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kokemuksia kartoittaneesta tutkimuksesta.

Tutkimuksen mukaan keskeisiä ihmisoikeusongelmia Euroopassa ovat laaja kiusaaminen oppilaitoksissa, transihmisten kokema syrjintä työelämässä, työnhaussa ja terveydenhuollossa sekä lukuisat viharikokset, joita myös jätetään laajasti raportoimatta.
Keväällä 2012 toteutettuun kyselyyn vastasi yli 93 000 EU:ssa ja Kroatiassa asuvaa vähintään 18-vuotiasta lesboa, homoa, biseksuaalia ja transihmistä, joista reilu 3400 Suomesta. Kysely on siten laajin koskaan kerätty aineisto seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kokemuksista Euroopassa.

Tulokset julkistettiin Haagissa Alankomaiden hallituksen järjestämässä kansainvälisen homo- ja transfobian vastaisen päivän konferenssissa ”Joining Forces, Moving Forward; in Europe and beyond”.

Seksuaaliseen suuntautumiseen ja/tai sukupuoli-identiteettiin perustuvaa syrjintää koettiin vastanneiden mukaan laajasti kaikilla elämänalueilla koulussa, työpaikoilla ja terveydenhuollossa. Väkivallan uhriksi joutumisesta oletetun sateenkaaritaustan vuoksi raportoitiin kaikissa ryhmissä. Joka neljäs vastaaja oli kokenut väkivaltaa tai häntä oli uhattu väkivallalla viimeisen viiden vuoden aikana.

”On todella huolestuttavaa, että vastaajat kertoivat ilmoittavansa hyvin vähän kokemiaan viharikoksia viranomaisille. Pääsyyksi kerrotaan, ettei asioiden uskota muuttuvan ilmoituksesta huolimatta. Ihmisiä täytyy rohkaista entistä enemmän tekemään ilmoituksia ja toisaalta kouluttaa viranomaisia käsittelemään niitä asianmukaisella tavalla kaikkialla, myös Suomessa”, Setan puheenjohtaja Juha-Pekka Hippi sanoo.

Tutkimustulosten mukaan kaikissa tutkituissa maissa melkein puolet (47 %) seksuaalivähemmistöön kuuluvista oli kokenut henkilökohtaista syrjintää tai häirintää seksuaalisen suuntautumisensa perusteella. Transihmiset kohtaavat syrjintää tutkituista ryhmistä selvästi eniten. Erityisen selvästi tämä näkyy työelämässä ja työnhaussa, jossa syrjintää koki joka kolmas. Koulukiusaaminen ja häirintä ovat tulosten mukaan erittäin yleisiä. Kaikissa tutkituissa maissa keskimäärin yhdeksän kymmenestä oli kuullut kouluissa ja oppilaitoksissa negatiivisia kommentteja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvista.

Tutkimusraportissa vertaillaan myös eri maiden vastaajia. Suomessa työelämässä tai työnhaussa koettu syrjintä on vertailussa vähäisempää kuin muissa maissa, vaikka kuitenkin 15 % ilmoitti tulleensa syrjityksi. Suomalaiset vastaajat olivat muiden maiden vastaajia useammin olleet avoimia omasta seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuoli-identiteetistä kouluissa ja oppilaitoksissa. Silti melkein 60 % vastaajista oli osin tai täysin peittänyt todellisen itsensä alle 18-vuotiaana.

Seta järjestää Perusoikeusviraston tutkimuksen pohjalta 5. kesäkuuta seminaarin yhdessä Ihmisoikeuskeskuksen ja Valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeusverkoston kanssa. Seminaari pidetään eduskunnassa otsikolla Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt koulussa, työelämässä ja palvelujen käyttäjinä – mitä uutta EU:n perusoikeusviraston tutkimus kertoo? Ilmoittautuminen seminaariin on avattu osoitteessa http://fralgtb.eventbrite.com. Eilen julkaistiin myös ILGA-Euroopan tekemä eri Euroopan maiden lainsäädäntöä vertaileva vuosiraportti ja sateenkaarikartta. Suomi oli vertailuasteikolla 14. paras maa hlbti-ihmisoikeuksien edistämisessä.

Linkit materiaaliin:

Tutkimusraportin julkistus ja livelähetys (pe 17.5. klo 10–12 Suomen aikaa):
http://fra.europa.eu/en/event/2013/presenting-findings-largest-ever-lgbt-hate-crime-and-discrimination-survey

Lehdistötiedote, taustadokumentti ja tiivistelmä tuloksista (englanniksi) ennakkoon saatavilla ILGA-Euroopan sivuilla:
http://www.ilga-europe.org/media_library/ilga_europe/news_item_files/fra_2013_survey

Lisätiedot ja haastattelut:
Pääsihteeri Aija Salo, p. 050 309 8108 (15.–18.5. Haagissa, tavoitettavissa puhelimitse).
Tiedottaja Eliisa Alatalo, tiedottaja@seta.fi, 044 511 2134