Kannanotto  // 

Tasa-arvo ei voi olla muotoseikoista kiinni

Kansallinen sateenkaariryhmä – Kasary ry on erittäin huolestunut eduskunnan lakivaliokunnan puheenjohtajan Anne Holmlundin (kok.) ylimielisyydestä ja välinpitämättömyydestä ihmisoikeuksia kohtaan.

Alexander Stubbin (kok.) ja 75 muun kansanedustajan ylitse puoluerajojen kannatusta kerännyt lakialoite on jumiutunut lakivaliokunnan pöydälle. Valiokunnan puheenjohtajana Anne Holmlund on selkeästi ilmaissut, ettei aio laittaa tikkua ristiin asian eteenpäin viemiseksi.

”On äärimmäisen ikävää, että tämä tärkeä asia on joutunut ensiksi opposition hampaisiin ’hallituksen esityksenä’ ja sen jälkeen valiokunnan jalkoihin vain siksi, ettei esitys tule hallitukselta”, valittelee Kasaryn puheenjohtaja Janne Hälinen.

”Vielä ikävämpää on, että edustajamme aikovat juoksuttaa kansalaisia lakialoitteen kanssa täysin samansisältöisen kansalaisaloitteen nimien keräämiseksi.”

Tasa-arvoisen avioliittolain säätämiseksi on käynnistymässä nimien kerääminen kansalaisaloitteeseen, mikäli asia ei eduskunnassa muutoin etene. Kasary tukee tätä ihailtavaa kansalaisaktiivisuutta osoittavaa kampanjaa ja tekee oman osuutensa oikeudenmukaisuuden toteutumiseksi.

Kasary kunnioittaa edustaja Holmlundin henkilökohtaisia näkemyksiä asiaan, mutta pitää valitettavana, että hän kokee asiakseen pyrkiä estämään kansalaisten selkeän enemmistön tahdon toteutumista asiassa, jolla on vaikutusta suorasti tai läheisesti tuhansien suomalaisten arkeen ja elämänlaatuun.

”Kaiken kaikkiaan Holmlund näyttää haluavan Suomen olevan viime aikojen kansainvälisen kehityksen valossa erittäin arveluttavassa seurassa”, summaa Hälinen, viitaten tasa-arvon etenemiseen etenkin Yhdysvalloissa, Britanniassa ja Ranskassa.