Kannanotto, Uutinen  // 

Kasary: Translaki on uudistettava

Sunnuntaina 17.5. vietettiin totuttuun tapaan kansainvälistä homo- ja transfobian vastaista päivää. Sääntömääräiseen kevätkokoukseensa maanantaina 18.5. kokoontunut Kansallinen sateenkaariryhmä – Kasary ry kokee aiheelliseksi muistuttaa, ettei Suomikaan ole tältä osin vielä valmis, vaan sekä seksuaali- että sukupuolivähemmistöjen asemassa on paljon parantamisen varaa.

Yksi akuuteimmista korjauksen tarpeista on ns. translaki (laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta), joka on ollut voimassa vuoden 2003 alusta lähtien. Vaikka laki itsessään onkin tarpeellinen, on siihen Kasaryn mielestä jäänyt pahoja valuvikoja, kuten naimattomuus- ja sterilisaatiopakko, mistä Suomi onkin saanut huomautuksen mm. Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetulta.

– Meneillään olevissa hallitusneuvotteluissa tulisi ehdottomasti ottaa esille nykyisen, ihmisen itsemääräämisoikeutta loukkaavan lain uudistaminen. Keskustalla on puoluekokouksen hyväksymä linja, että nämä epäkohdat täytyy korjata, vetoaa Kasaryn puheenjohtaja Janne Hälinen keskustan Juha Sipilän johtamiin hallitusohjelmaneuvottelijoihin.

Kasary katsoo, että lain lähtökohdaksi on otettava ihmisen itsemääräämisoikeus oman juridisen sukupuolensa määrittelemiseksi. Tähän sisältyy vaatimus olla pakottamatta transsukupuolisia nöyryyttäviin lääketieteelisiin tutkimuksiin, jotka nykyinen laki asettaa sukupuolen vahvistamisen edellytykseksi.

–  Ihmisen oikeus itse päättää omasta kehostaan on yksi perustavaa laatua olevista ihmisoikeuksista. Esimerkiksi naiseksi itsensä kokevalla tulee olla täysi oikeus saada sukupuolensa vahvistetuksi ilman pakottamista rankkoihin hormonihoitoihin, jotta lisääntymiskyvyttömyysvaatimus tulisi täytettyä, Hälinen vaatii. – Lisäksi useilla transsukupuolisilla on jo entuudestaan lapsia, joten lisääntymiskyvyttömyydelle ei siltäkään osin ole perusteita.

Kasary kehottaa tulevaa hallitusta ryhtymään välittömiin toimiin lain uudistamiseksi Sosiaali- ja terveysministeriön jo tekemän työn pohjalta.